Tagság

A vízitársulat tagjai a működési területen ingatlan tulajdonnal rendelkező vagy ingatlant használó érdekeltek. Eszerint nem kell belépési nyilatkozatot tenni, hanem minden egyes földhasználó, illetve tulajdonos tagja a társulatnak.
A társulat szervei közül a küldöttgyűlés a legfontosabb. A küldöttgyűlés a vízgazdálkodási társulatokra vonatkozó jogszabályi keretek között jogosult a társulatot érintő bármely ügyben dönteni. A társulat intéző bizottsága köteles legalább egyszer, tárgyév május 31-ig a küldöttgyűlést összehívni.
A társulatok működésének legfontosabb alapelve az önkormányzatiság elve. Azaz, a Társulat legfontosabb ügyeiről az érdekelteket (tagokat) vagy azok küldötteit tömörítő küldöttgyűlésen kell dönteni. A másik fontos alapelv a szolidaritás-közteherviselés elve, amely alapján a területileg érintettek függetlenül attól, hogy vízjárta, vagy vízkároktól nem veszélyeztetett ingatlan révén tagja a társulatnak, hozzájárulnak a közös terhekhez.
A tagok joga, többek között, hogy személyesen, képviselője, vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, kötelezettsége pedig, hogy a társulati hozzájárulást a küldöttgyűlés által megállapított mértékben és határidőre megfizesse.

Írta: Wagner Melinda
2009. július 15. szerda, 20:41
Módosítás dátuma: 2011. május 19. csütörtök, 10:13