Rólunk

A jelenlegi társulat működési területén 1963-1994 évek között a Váckörnyéki Vízgazdálkodási Társulat látta el a területi vízgazdálkodási feladatokat. A tulajdonviszonyok átrendezése, a termelőszövetkezetek megszűnése, az állami források csökkenése, és egyéb gazdálkodási problémák miatt a társulat megszűnt.

A társulat 2000. április 14-én alakult 71.850 ha működési területen. A működési terület 34 Pest megyei és a Nógrád megyei önkormányzat teljes, vagy részleges közigazgatási területén, a festői szépségű Dunakanyar bal partján, természeti, társadalmi, kulturális értékekben gazdag területen a Gödöllői dombság északnyugati, a Börzsöny és a Cserhát déli, dél-nyugati lejtőjén helyezkedik el.
A megalakulásának alapvető célja az volt – és az mai is -, hogy a területén lévő közcélú kisvízfolyásokon a vízgazdálkodási, vízrendezési feladatokat elvégezze, tekintettel arra, hogy az elmúlt 8-10 évig ilyen irányú tevékenység nem folyt. Az 1999-2000 évi csapadékos időjárás különösen ráirányította a figyelmet arra, hogy a meglévő vízfolyások rekonstrukciója és a  rendszeres karbantartása térségünkben is elengedhetetlen feladat.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1999. évben – amikor a társulatunk felügyeletét átvette – hat-hét éves rekonstrukciós programot dolgozott ki, amelyhez jelentős támogatást is biztosított.

A társulat működési területe három részvízgyűjtő területre osztható, területileg azonban jól elhatárolható vízgyűjtő területi egységre tagolható. Ezek a Déli-, Középső, és az Északi területek.

  1. évben, a helyi önkormányzatok vezetőinek kezdeményezésére, használatba vettük azokat az önkormányzati kezelésű vízfolyásokat is, amelyek az adott település közigazgatási területén erednek és a befogadó is itt található. Ezek többek között a Kosdi, Basahegyi-patak, a Csomádi, Erdőkertesi m.ág, Óceán-árok.

Ezzel társulatunk működési területén lévő legfontosabb vízfolyásokon el tudjuk végezni a területi vízgazdálkodási feladatokat.

Az elmúlt években társulatunk a tagjaink által befizetett társulati hozzájárulásból, állami támogatásból és egyéb forrásokból a küldöttgyűlés által meghatározott alapfeladatainkat elvégeztük. Többek között az alábbi vízfolyásokon végeztünk rendszeres fenntartási munkákat.

A Déli területi egység vízfolyásai és az érintett önkormányzatok:
Rákos-patak (Pécel, Isaszeg, Gödöllő), Szilas-patak, Szilasligeti mellékág, Nagytarcsai mellékág (Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes), Csömöri-patak (Csömör), Mogyoródi-patak (Dunakeszi, Fót, Mogyoród)

A Középső területi egység vízfolyásai és az érintett önkormányzatok:
Ilka-patak (Göd, Sződ), Sződ-Rákos-patak (Sződliget, Sződ, Vácrátót, Őrbottyán, Erdőkertes, Veresegyház, Szada), Hartyán-patak (Sződ, Vácrátót, Váchartyán, Kisnémedi), Bara-patak (Váchartyán, Őrbottyán), Felső-Gombás patak (Vác, Vác), Cselőte-patak (Vác, Kosd), Rádi-patak (Rád), Penci-patak (Rád, Penc)

Az Északi terület vízfolyásai és az érintett önkormányzatok:
Bőszobi-patak (Zebegény, Szob, Márianosztra), Damásdi-patak (Szob, Márianosztra), Mosoni-patak (Nagymaros).

A szűkülő költségvetési források, a továbbra is kusza tulajdonosi viszonyok, a társulati hozzájárulás befizetésének morálja maga után vonzza a források hatékonyabb felhasználását.
Az Európai Unióba történő belépéssel hatályba lépett a 2000/60/EK irányelv, a vízkeret irányelv, mely célkitűzéseiben új szemléletmódot követel meg mind a területi vízgazdálkodásban, mind az ahhoz kapcsolódó ágazatokban.
Társulatunk életében egyre jelentősebb teret kapnak a környezetvédelmi, vízvédelmi (víz minőségi és mennyiségi védelme) feladatok. Rendszeres tevékenységünk a hulladék kiszedése, vízfolyási akadályok eltávolítása.
Az Északi terület vízfolyásainak környezetvédelmi (revitalizációs) szemléletű helyreállítása kiemelt feladatunk. A helyi vízkárok megelőzését elsősorban  záportározók megépítésével kívánjuk megoldani, és csak a legszükségesebb mértékben kívánunk beavatkozni hagyományos vízrendezési módszerekkel. Környezetvédelmi szemléletünk a társulatunk nevében is megjelenik. Igyekszünk a működési területünkön lévő környezet és természetvédelmi egyesületekkel jó partneri kapcsolatot kialakítani.

Írta: Wagner Melinda
2009. július 15. szerda, 20:56
Módosítás dátuma: 2013. május 13. hétfő, 10:19